Výroba oceľového únikového schodiska, oceľových konštrukcií.

Realizácia v r. 2005 - 2006.