Oceľové dvere, palety, prístrešky, rôzne zámočnícke výrobky.