Oceľové konštrukcie

Máme skúsenosti s výrobou oceľových konštrukcií:

  • halových objektov
  • nadstavieb a prístavieb k jestvujúcim objektom
  • žeriavových dráh
  • pomocných konštrukcií

Ponúkame aj opláštenie halového objektu prostredníctvom:

  • trapézového plechu
  • tepelnoizolačných sendvičových panelov