Výroba a montáž oceľovej konštrukcie strechy a konštrukcie prístrešku pre tankovaciu stanicu.