Oceľové konštrukcie, strešné svetlíky, oceľové dvere, oceľové prístrešky, zábradlia.

Realizacia r. 2010 - 2011.