Zábradlia, prístrešky, oceľové dvere, zámočnícke prvky.

Realizácia r. 2010.